niedziela

Religie to nie zbawienie cz.5

Podaję  dodatkowe źródła podstawowych informacji o Rozwoju Człowieka, jego budowie i celu „wejścia w ciało”.
25. Trójca czyli terner hermetyczny.
 W V Ewangelii Jezus niejednokrotnie cytuje sformułowanie wzięte bezpośrednio ze słynnej „Tablicy Szmaragdowej”, której autorem wg opinii starożytnych – był Hermes Trismegitos. Z tego właśnie źródła pochodzi zdanie, wyjaśniające, że we wszechświecie obowiązuje powszechne Prawo Analogii – „Jak w górze, tak na dole „ ,  w modlitwie „Ojcze Nasz”,powtarzane – „Jak w niebie, tak i na ziemi”.
Tarot, będący kwintesencją systemu filozofii hermetycznej, a także  Kabała, będąca jego odmianą, rozpowszechnianą wśród Hebrajczyków  –  przyjmowały, że cały wszechświat jest spolaryzowany, tj. ubiegunowiony, co stanowiło konsekwencje faktu, iż sam Bóg jako Zasada
Kierownicza – również jest spolaryzowany.
O ile jednak we wszechświecie  przeciwstawne bieguny nie są zrównoważone, to Bóg i Jego polaryzacja znajduje się w stanie doskonałej harmonii i równowagi , a więc oba bieguny są idealne, sobie równe i właśnie dzięki temu istnieje doskonały stan neutralny, tj harmonia i równowaga.
Podstawową  zasadą dla każdego hermetysty – było naśladowanie Boskiego Prawzoru,
tj. dążenie do osiągnięcia harmonii i równowagi , a więc wyeliminowanie ostrych przeciwieństw.
Zasadę tę wyobrażano sobie graficznie w postaci trójkąta równobocznego, zwanego również „trójkątem hermetycznym”.
Trzy wierzchołki tego trójkąta reprezentowały kolejno : biegun dodatni ( + ), biegun ujemny ( – )
oraz stan neutralny, tj. stan harmonii i równowagi.
  Ale już starożytni wiedzieli, iż wszelkie pojęcia, jakie może wytworzyć umysł ludzki, mogą istnieć jedynie w oparciu o zasadę polaryzacji, zwanej także zasadą antynomii.
Tak więc powstała niezliczona ilość „antynomicznych par” ; dobro i zło , piękno i brzydota , góra
i dół , męskość i żeńskość , ojciec i matka itd. itd.
Wielkie religie Wschodu przyjmowały, że Bóg jako  spolaryzowana Zasada Kierownicza może być przedstawiony w postaci Trójcy, stanowiącej jednocześnie doskonałą JEDNOŚĆ, co wyrażano zwrotami „TRÓJCA w JEDNI” lub „JEDNIA w TRÓJNI”.
Ponieważ jednak Jednia za jaką zawsze uważany był Bóg , wykazywała w tym ujęciu trzy oddzielne elementy , względnie aspekty – poczęto nadawać im odrębne nazwy, a mianowicie ;
      
        BIEGUN DODATNI  ( + )  – Ojciec , aktywność, męskość.
        BIEGUN UJEMNY   ( – )   – Matka , pasywność, żeńskość.
        STAN NEUTRALNY ( 0 )   – Syn Boży, Chrystus.

O ile  wtajemniczeni i okultyści dobrze wiedzieli, że określenia ojciec, matka i syn – stanowią jedynie definicję umowną, ułatwiającą zrozumienie problemu, o tyle ograniczony umysł większej części ludzkości – wprawdzie przyjął zasadę „Trójcy w Jedni” ale poszczególne  aspekty potraktował jako „osoby”,  i tak stworzono osobowego Boga – na miarę  niedoskonałej wyobraźni i towarzyszącej jej ignorancji.
Na tej podstawie Jezus mając znajomość Pradawnej Wiedzy, mógł konstruować pochodne trójnie , takie np., jakie przedstawił w rozdziale LXVI V Ewangelii , a więc „Bóg jest Mocą , Miłością i Wiedzą”
To troje są Jednią. Bóg jest Prawdą, Dobrem i Pięknem. To troje są Jednią.  / LXVI – 2 /.
I dalej : „Bóg jest Sprawiedliwością, Wiedzą i Czystością. To troje są Jednią” , „Bóg jest Wspaniałością , współczuciem i Świętością i to troje są Jednią” / LXVI – 3 /
Jezus konkluduje też : „I te cztery Trójjedności są znowu Jednością w skrytej Boskości, w Doskonałym, wiekuistym, Jedynym”./ LXVI – 4 /.
Pojęcie przeto „Boga w trzech osobach”   jest czymś absurdalnym, sprzecznym z logiką i zdrowym rozsądkiem. Bóg osobowy to Bóg uczyniony na miarę człowieka  o zawężonej świadomości zewnętrznej   – na obraz i podobieństwo własne.
To żałosne, iż teologowie podchwycili tę właśnie wersję stanowiącą zaprzeczenie nauki Jezusa i całej Pradawnej wiedzy .

<< 26. „ELI , ELI LAMA  SABACHTANI „…    
     Ukrzyżowanie, którym w starożytności karano  przestępców – posiada w okultyźmie własne , specyficzne znaczenie . Terminem tym określano jeden ze stopni wtajemniczenia, któremu musiał poddać się adept, jeśli chciał osiągnąć stopień Mistrza.
     Chodziło tu o absolutne opanowanie  podświadomości i zależnych od niej instynktów. Podporządkowanie jej świadomej woli człowieka. Lub inaczej – podświadomość, a więc najniższe
Ja, musiało zostać „ukrzyżowane”,  podporządkowane Średniemu Ja, tj. Duszy, względnie Ego , po czym te dwa zjednoczone już  fragmenty duchowego pionu człowieka mogły całkowicie podporządkować się Najwyższemu Ja , tj. Ojcu.
Procedura ta była określana przez Jezusa jako – „powrót do Ojca”. Co było równoznaczne z likwidacją tzw „umysłu podzielonego” lub „umysłu rozdwojonego.” Jezus pragnąc spełnić dawne proroctwa, a jednocześnie wskazać ludzkości, iż śmierć  nie jest największym wrogiem człowieka, bo może zostać pokonana przez  zmartwychwstanie. Mistrz  z własnej woli zdecydował się na ukrzyżowanie, zamiast symbolicznego aktu, stanowiącego stopień wtajemniczenia.
Jednakże  nonsensem jest przypuszczenie, by ukrzyżowanie stanowiło ofiarę, w celu  odkupienia ludzi… Handlowa mentalność Żydów mogła oczywiście dopuścić taką interpretację. Uznano możliwość „transakcji”pomiędzy ludźmi, a Bogiem, której przedmiotem miał być Jego  pierworodny Syn .
Takie ujęcie sprawy  pochlebiało Żydom, a jednocześnie pozostawało w całkowitej zgodzie z krwawymi ofiarami, tolerowanymi przez Zakon Mojżesza.
Tyle, że prawda jest taka, iż nikt nikogo nie może ani „zbawić” , ani „odkupić cudzych win” . Każdy człowiek rozlicza sam swoje rachunki.  Inni – mogą mu jedynie wskazać drogę, co czynił  Jezus, czyli pomagał jedynie pośrednio. Człowiek musi  świadomą wolą zapracować na swoje „zbawienie”

Dla przykładu podałem fragmenty różnych ksiąg, filozofii  w których wymienia  się KLUCZ !
Zainteresowanym budową i znaczeniem Klucza Życia polecam różne materiały dotyczące tego tematu, jak również informacje na temat symboli i ich zmian, przy wprowadzaniu nowych teorii.
Warto też zapoznać się z wiadomościami nt. pochodzenia człowieka, klonowania i krzyżówek różnych bytów z ciałami ziemskimi.

http://www.youtube.com/watch?v=rkIrjLUIvIY

http://www.youtube.com/watch?v=7QigTUikZno&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=2gSMgxAA-Fs&feature=relmfu

http://www.youtube.com/watch?v=I93LNT1-4ws&feature=relmfu
          

RELIGIE  –  TO  NIE  ZBAWIENIE , TO  ZAGŁADA  LUDZKOŚCI !!

Kończę i wszystkich pozdrawiam.

DO  SPOTKANIA  W  NOWEJ  RZECZYWISTOŚCI !

Art.napisał EDWARD  styczeń 2013 rok


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz