środa

OBRAZ NUMER 12, 13, 14 .
   (Obraz Nr 12)


     Te trzy diagramy pokazują rozszerzony zakres działań.
I tak w nr 12 czyli w pierwszym diagramie po lewej stronie na rysunku pokazane jest dochodzenie narzędzi (form , ciał) do połączenia się z drugą naszą Osobą (Aniołem Stróżem , Opiekunem naszej formy) , gdzie narzędzie , nasze ciało oddaje Cały swój dorobek uzyskiwany wiekami a obecnie jest rozłożony na cztery czynniki i ten dorobek zostaje umieszczony w przestrzeni naszej drugiej Osoby.
   Ta Osoba od tej chwili może korzystać z tego całego dorobku (czyli

doświadczeń i wniosków jakie zebrało nasze ciało ,inaczej nasze narzędzie).


   

    (obrazek nr 13)

      Drugi obrazek – po prawej stronie , pokazuje połączenie się narzędzia Świadomego czyli ciała z drugą Osobą a następnie z trzecią Osobą , gdzie wchodzi w jej Przestrzeń.
W diagramie nr 13 pokazana jest po lewej stronie na rysunku , praca narzędzia Świadomego inaczej naszego ciała z drugą Osobą , następuje uzupełnianie swojego dorobku na potrzeby wykonywanej pracy drugiej naszej Osoby , która korzysta z tego dorobku a jednocześnie uzupełnia go innymi podobnymi doświadczeniami innych drugich Osób a z którymi już współpracuje w ramach Nowego Programu.
   Pokazane jest także dopełnianie poprzez ciało energiami potrzebnymi do budowy dla drugich Osób ! Widać także pracę drugich Osób , które wnikają w swoje Przestrzenie , nawzajem się dopełniają i wzmacniają. W ten sposób pomagając sobie w dalszym Rozwoju.
   Po prawej stronie jest pokazane połączenie trzech narzędzi czyli : ciała

 drugiej i trzeciej Osoby.
    W trzeciej powstaje kula energii potrzebna na wykonanie pracy zgodnej z Nowym Programem. Schemat wykorzystania tej kuli energii jest pokazany na trzecim szkicu rysunku , gdzie ta energia z zawartym programem wędruje i  jest przekazana , a następnie druga Osoba rozkłada ją i daje , użytkuje do budowy Nowej Przestrzeni o zupełnie innej formie i kształcie geometrycznym.
Powstaje ona jako samodzielna Forma Stworzona zgodnie z Nowym Programem.
   (rys nr 14)

 Podobny obrazek przedstawia nr 14 z tym jednak , ze pokazane są działania jakie zachodzą w obrębie trzech rysunków !
     Gdybyśmy je na siebie nałożyli , to by się okazało ,że się pokrywają i powstał by długi ciąg Geometryczny przedstawiający proces dochodzenia Jednostki Świadomej do współpracy Jej Trzech Świadomych Narzędzi !

Rozkodowane : 31.07.2016 r.
Dekod:”W/K”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz