niedziela

PIASTA KOŁO DZIEJÓW TOCZY ...!!!
                   


                              KOŁO  DZIEJÓW !

              „PIASTA  KOŁO  DZIEJÓW  TOCZY …!!!

        Kiedy powracamy do „źródła” naszego pochodzenia, warto sobie przypomnieć co nieco z naszej historii.
Jeszcze i dziś posiadamy wiele informacji o rozwoju naszej planety , rozwoju intelektu (Wiedzy Uniwersalnej) i rodowodu Ludzkości.
    Sprzed i po Wielkiej Powodzi znanej z przekazów historycznych posiadamy wiele faktów i dowodów.
Zatrzymajmy się na jednej z wielu informacji jaką jest Legenda
„PIASTA – KOŁODZIEJA !..”


               Wyświetlanie Screenshot_9.png     Powracamy do „początków swego Istnienia” aby zakończyć Stary Proces , stare dzieje.... Dzieje wzniosłe i dzieje tragiczne.
Konieczne jest przypomnienie sobie podstaw procesów , których już opuszczamy bezpowrotnie , przechodząc do nastepnej drugiej Fazy Budowy i Rozbudowy Uniwersum , lub jak kto woli Wszechświata.
    Proponuję uruchomić nieco wyobraźni ! Ludzkość jako Całość
„zawieszona jest w Powietrzu , w Próżni !” Jest to okres pilnej obnserwacji zjawisk. Widzimy przed sobą ogromna górę. Wyglądem przypomina piramidę. U ponuża widać ludzi , którzy niezdarnie i mozolnie „pchają pod tę górę Ogromne Koło !”
       
Wyświetlanie Screenshot_11.png

    Wyglądem podobne do koła młyńskiego i jest bardzo duże.
Ludzie się wymieniają przy pracy. Raz jedni pchają a potem inni.
Praca ciężka ! Wymiana jest bardzo częsta.
    Widać także ,ze istnieje wiele dziwnych Istot , które wręcz przeszkadzają przy wpychaniu tego koła pod górę.

Padnie zapewne pytanie : co to jest za koło ?i w jakim celu pchane jest pod górę ?
    Odpowiedź jest prosta : Jest to   KOŁO  DZIEJÓW !
To Koło ma w sobie Mechanizm związany z materią i antymaterią.
Wpychając koło pod górę  wydobywaja się z niego różne pokrewne mechanizmy , które powodują u ludzi różne zachowania i reakcje.
    Dzieje się to na całej przestrzeni tej góry.
Wyświetlanie Screenshot_12.png    Dzięki temu procesowi mamy możliwość doświadczania  wszystkich zdarzeń  i różnych sytuacji. Powstają więc i różne
reakcje . Można również zapytać,czy praca ta jest z nakazu , lub za karę ?  Na takie pytanie można się jedynie usmiechnąć !
Nie ma tu bowiem ani kary , ani nakazu.
   Praca , zadanie to zostało uzgodnione i ustalone przez „Budowniczych Uniwersum” czyli przez nas samych jako Istoty Ludzkie. Praca ta była konieczna , aby nasze Ludzkie Formy stały się Jednostkami Świadomymi !
    W rzeczywistści widać jak niewielu to koło pcha !
I to Prawda, bo budowniczych Wszechświata było niewielu a jednak dawali temu wszystkiemu radę. Wiecej jednak było tych co temu wszystkimu przeszkadzałi. Można odnieść również wrażenie, że te „obiboki”cieszyły się z takiego stanu rzeczy ,bo wiedzieli , że korzystają z tych samych programów , które stosowane były przez tych „nielicznych”.
    Mozolnie i ciężko ta praca wyglądała , bo im wyżej pchano to koło , tym większe były zmęczenia i kłopoty. Z trudem ale stanowczo i ze świadomym  uporem wtoczona koło na sam szczyt.
   Tych „siłaczy”, którzy wtoczyli koło na szczyt było zaledwie kilku !!! I to wystarczyło !
Można zapytać dziś , co dalej z tym kołem ? Odpowiedź jest prosta : koło jako mechanizm został zneutralizowany (oczyszczony) ze zbędnych elementów i przywrócony do pierowzoru. Koło więc „zakończyło” swoje działanie i musi powrócić do podstaw i zakończyć budowę Pierwszego Procesu.
   Te kilka Istot , które wtoczyły na szczyt to koło „zepchnęły” siłą na zbocze w dół .Koło coraz szybciej nabiera rozpędu i przez nikogo nie sterowane szybko „dociera” do podstaw Piramidy.
   Istoty nie muszą już powracać do podstaw, ponieważ zakończyły swoją pracę a obecnie jako Świadkowie, „widzowie” , obserwatorzy będą świadomi ,że  to koło „zabiera” wszelkie zbędne  odpadki, jakie były w nim produkowane.


     Koło zabiera również wszelkie mechanizmy włącznie z energią jaka została na ten proces przygotowana.
Można również stwierdzić, ze nikt tego końcowego procesu  zatrzymać już nie może , choć można zauważyć ,ze różne Istoty to nadal próbują !
    Koło toczy się coraz szybciej a gdy dotrze do podstaw , to wszystko zostanie zneutralizowane i koło (ten mechanizm) przestanie istnieć. Więcej takich „Dziejów” ani procesów więcej nie będzie.
Rozpocznie się zatem „budowa” drugiej Przestrzeni Uniwersum oraz Drugiej Osoby Istoty Człowieczej !

Przekazał : „W/k”
dnia : 08.08.2016 rBrak komentarzy:

Prześlij komentarz