niedziela

______CO POWODEM BYŁO ?

Doświadczaliśmy już życia w materii, w wymiarze/ systemie tzw:"wolnej woli",
"świadomości zbiorowej"; gdzie brak pełnej odpowiedzialności za swe czyny ,
lecz mimo to; posiedliśmy możliwość samodzielnego wyciągania wniosków 
z życia swego ...
Na planecie naszej, dominowały teorie różne, wartości, dogmaty , 
oderwane od rzeczywistości, brakowało bowiem człowieka ...
"Człowiek zaś w odseparowaniu od wnętrza swego żyć musiał" ,
przyjmując i adoptując "wiedzą" cudzą, poprzez autorytety mu podaną ,
zaakceptować ją by następnie za swoją uznać .
I to, co myśleniem swym sami sprowokowaliśmy ,
za skutki tego, innych obarczaliśmy .
Autorytet i teorie przeróżne, tu się liczyły ,
ludzie ze strachu i z niewiedzy, nie swoje - za swoje odbierali .
Człowiek przestawał samodzielnie żyć i myśleć ,
a co idzie za tym, siebie w obce ręce, myślenie w niewolę oddawał .
Tak wygodniej i prościej dla ego/osobowości było .
Ten kto władzę posiadał, jak żyć ustanawiał ...
Skutki życia takiego, samodzielnie myślący zobaczyć może ...
2012 - ta umowna nie co data, kryje za sobą wyjście ,
przejście w wymiar ŚWIADOMOŚCI, samodzielnego życia -
nie opartego żadną cudzą teorią czy dogmatem .
Znaczy ona, koniec systemu, a wyznacza początek życia człowieka ,
człowieka świadomego - tzn. w pełni wolnego ,
pozbawionego kodów, odpowiedzialnego, a więc prawego -
za siebie, braci i planetę całą - a więc pamiętającego ... 
DARek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz