niedziela

DRUGIE ŻYCIE _cz.10

c.d
DRUGIE ŻYCIE !!” X / 13

Część 10 – a !

Trochę z historii naszej Ziemi zapewne nie zaszkodzi ,więc gwoli przypomnienia przytoczę szereg informacji.
Czy kiedykolwiek zastanawialiśmy się nad pytaniem :„ z jakiego miejsca , regionu na Ziemi powstawały i tworzyły się wszelkie religie ? Szczególnie te obecne , które przetrwały tysiące lat?
Istnieją przecież przekazy różnego rodzaju ; historyczne , pokoleniowe informacje o powstających teoriach religijnych.
Wystarczy jednak trochę „pogrzebać” w historii a znajdziemy jeszcze wiele ciekawszych informacji o celowości tworzenia organizacji nazywanej dziś religiami.
Co ciekawe, ostały się „jeno” pięć „podstawowych religii, które owocują „ilościowo”swoimi wyznawcami”. Dziś trwa jedynie walka o ilość wyznawców, ponieważ są (i byli) mięsem armatnim w obronie swoich treści wyznaniowych ,autorytetów i św. ksiąg.
Jeśli spokojnie odnajdziemy źródła poszczególnych religii , to wszelkie ślady prowadzić będą najczęściej na teren dzisiejszego Egiptu. Przypadek ? A może inwazja bogów z nieba ?
Istniejące jeszcze artefakty , potwierdzają również swoje źródła

na tym samym terenie.
Dlaczego religie i nauka unikają tego terenu i tworzą teorie , które nie są potwierdzane żadnymi dowodami.
Ot ,takie luźne teorie ale „ustalone”i zatwierdzone przez ustalonych autorytetów.
Pozostawmy intelektualne spory teoretyczne a zacznijmy dla siebie „wyciągać” wnioski bez ustalania, który wniosek jest prawdziwy.
Po prostu zbierajmy szereg informacji , nie opierając się jedynie na oficjalnych poglądach naukowców.
Każdy człowiek winien opierać się na własnych wnioskach, bez względu na ewentualne pomyłki. Zakodowana podświadomość utrudnia nam wnioskowanie i „podrzuca” wszelkiego rodzaju treści ,dogmaty a one automatycznie uruchamiają lęki (jako kary boskie itp.). Ten proces jest obecnie trudny do opanowania i
każdy człowiek ma z tym bardzo wielkie problemy.
Jak to opanować ?
Kodowano nas całymi wiekami aż utrwaliło się to jako „naturalna część” naszego bytu. Trudno dziś szybko ten proces opanować. Pomocne ludziom są jednak energie ,które obecnie „napływają” z Centrum Galaktyki , i „automatycznie neutralizują”wszelkie energie,(pieczęcie) które utrwalały zapisane automatycznie różne treści.
Treści , które nie są wynikiem własnych doświadczeń ,lecz wierzeń a więc były sprzeczne z Uniwersalnymi Prawami Uniwersalnymi . Obecnie powoli ale systematycznie są neutralizowane .
Neutralizacja „powoduje” zjawisko , które nauka i religie będą określały jako„obojętność” na wszelkiego rodzaju prawdy .
Prawa stanowione zostały powołane przez grupy tzw. władzy ,dla własnych celów i panowania nad człowiekiem.
Prawa stanowione zostały stworzone „sztucznie” i wbrew prawom uniwersalnym.
To z wiadomych już przyczyn dokonało „zawirowań” wszelkiego
 
rodzaju w funkcjach i pracy naszego organizmu. Określamy to chaosem,stagnacją a najczęściej indywidualnym Armagedonem lub końcem świata.
Ludzie nie są do tego nowego zjawiska i nowych skutków przygotowani. Bogowie spodziewali się swoim „kurzym móżdżkiem” dokonać całkowitego „podboju” ludzkiej populacji i przemienić całość do całkowitej uległości , a posłuszeństwo nagradzać łaskami boskimi.
Niestety , jak widać , to kolejne niepowodzenie, wręcz porażka wielkich„mądrości” boskich i różnych bytów kosmicznych przy dokonywaniu różnych eksperymentów w celu zmiany programu całościowego .
Program całościowy został zawarty w małej cząstce jako podstawy budowy wszelkich form. Budowa cząstki , zawarte są w licznych symbolach : to schemat Klucza, Ying Yang ,to również schemat „budowy boga” i jego przejawu : trzy elementy zawarte
w czwartym przejawionym.
W celu blokady wiedzy o podstawach budowy form, cząstkę , klucz nazwano bogiem przejawionym i badanie lub kontakt z bogiem był zakazany !
Szczegółowe elementy budowy cząsteczki zawarte są w innych artykułach.
Koniec świata , to przede wszystkim koniec wszelkich bogów, dogmatów i autorytetów.
Tego najbardziej obawiają się wszelkie władze : świeckie czy religijne (tzw. duchowe). Nie dziwmy się,że wszelkimi sposobami nadal utrwalają różne ceremonie,podwyższają emocje w życiu codziennym człowieka : prasa, telewizja, ...
Na pierwszym miejscu (należnym) zaczyna pojawiać się Człowiek ! Drugi Człowiek !
Człowiek a nie wyznawca takiej czy innej doktryny !
Człowiek jak na pustynie , będzie szukał drugiego człowieka.
Spokojnego , pomocnego a nie następnego nauczyciela czy guru !
Przypominam „kazania” ks. Popiełuszki w czasie akcji „Solidarność”.


W tekstach kazań, na pierwszym miejscy akcentował Człowieka a nie boga ! Wskazywał aby szukać człowieka wokół siebie.
Widać nie było to na „rękę” naszym kapłanom, bo zostawiono go na łaskę siepaczy.
Siepaczy ,którzy w podobny sposób bronili swoich idei.
 
Ale to już jedynie historia i szkoda temu poświęcać swoje myśli.
Ponawiam propozycję aby „szukać” odpowiedzi nad rozwojem naszej cywilizacji przed tzw. Potopem i okresem po potopie !
Klucz , jego budowa pozwoli na ciekawe wnioski i łatwiejsze zrozumienie aktualnych zjawisk.
Wielu malarzy w okresie średniowiecza , wiedzę o procesach na |Ziemi utrwalało w swoich obrazach. Bardzo wiele zostało przez kościół zakazanych i wycofanych z pokazów publicznych.
Dziś można śmiało powiedzieć, że wiedzę przekazywano zgodnie ze zdarzeniami „rzeczywistymi” a nie fikcjami religijnymi.

Nie znam autora obrazu ,w którym zawarł swoją wiedzę o Historii Ludzkości na Ziemi.
Na pierwszym planie : TROJE ISTNIEŃ ! Jako całość w trakcie wymiany doświadczeń i wiedzy .
Kobieta i mężczyzna „zespoleni” (ręka niewiasty na ramieniu mężczyzny), w skupieniu słuchają informacji od osoby „wiekowej” a więc człowieka z większym dorobkiem doświadczeń i wniosków. Ta trójka stanowi całość i jest przejawiona w formie cielesnej człowieka „pierwotnej budowy”: wzór Klucza.
Z treści obrazu wynika ,że trwa stały rozwój Całości wraz z naturą i ich przedstawicielami.
W trakcie naturalnego rozwoju człowieka , powstaje inny „człowiek” jedynie jako forma i kształt ludzki.
W głębi obrazu , po lewej stronie powstaje historia o „stworzeniu” człowieka z żebra Adama.
To świadome (dzięki wiedzy człowieka)tworzenie jedynie form ludzkich , dziś określane jako klonowane ciała.
Czy zatem klonowane formy to jedynie zabawa,możliwości stosowania aktualnej wiedzy medycznej , przez naukowców ?
Nie istnieją żadne „przypadki” a więc rozpatrywać musimy nowe formy jako „zabezpieczenie” dla „wejścia” w te formy różnych bytów, które razem z nami Ziemianami budowali Wszechświat , zapełnialiśmy różnymi formami Istnień, lecz zawsze jako elementy w Całości. Wg potrzeb i zgodnie z Kluczem !
Aby sobie ułatwić „rozumienie”całego procesu , obserwujmy wszystko jako poszczególne elementy naszego organizmu.
Pracuje przecież jako całość dla naszego i Całościowego Uniwersum.

Edward

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz