poniedziałek

DRUGIE ŻYCIE _cz.6

6.CZĘSTOTLIWOŚĆI BARW I ICH FORMY ENERGETYCZNE ! Paleta barw. VI / 13

 


 1. Jasna Zieleń – (+)15 drg/sek ,okolice pępka, planeta: Petras, prawo - nie zabijaj ! Forma (fraktal)stożkowa, składa się
z 12 cząstek energii nieupostaciowanej. Pojedynczy stożek zbudowany jest w ten sposób, że jego podstawę tworzy 9 cząstek położonych w jednej płaszczyźnie oraz w pobliżu szczytu , 3 pozostałe ułożone są w jednej płaszczyźnie. Formą pracującą jest podwójny stożek (24 cząstki) ; w Materii stożki stykają się podstawami , a w Antymaterii szczytami. W czasie wykonywania pracy stożki wzajemnie się przenikają , powodując zmianę polaryzacji komórki narządu, w którym działają ; mogą rozbijać lub przesuwać pole elektromagnetyczne ,zamykający dany narząd.
Stożki znajdują się w ruchu wirowym (buduje materie),prawoskrętnym w antymaterii (rozbija materię).
Funkcje tej formy energetycznej w antymaterii są odwrotne.

2.Kolor Czarny – (+)1 drg/sek, podstawa kręgosłupa,planeta Merkury, prawo : nieingerencja.
Forma : trójkątna , składa się z 3 cząstek energii nieupostaciowanej , zawsze układającej się w kształt trójkąta o różnych kątach. Jest formą przenikającą narządy ciała i wprawiającą je w drgania o częstotliwości właściwej dla danego narządu : rozbija struktury materialne , struktury energetyczne wprawia w drgania. Działa wolno i bardzo silnie. Jest cząstką o dużej mocy działania w materii.
Przy odpowiednim stężeniu rozbija każde pole elektromagnetyczne.
Jest symetryczna i to powoduje jej ruchliwość – niezbyt szybką ,ale nieuchronną.
Cząstka trójkątna może poruszać się we wszystkich kierunkach i wykonywać obrót wokół własnej osi w dowolnym kierunku przestrzeni,rozpoczynając ruch od szczytu „trójkąta”.
W tej samej formie działa po stronie materii i antymaterii ,pełniąc funkcje pobudzające. W narządach działa wielokrotnością swej cząstki podstawowej , w komórkach – cząstką pojedynczą , podstawową, w atomach – formą nieupostaciowaną.

3.Kolor Fiolet - (+)18drg/sek, czakram gardłowy,planeta MARS, prawo : opieka.
Kształt , forma – piramidowa. Pełną formę działającą tworzy 12 piramid : 6 wewnętrznych – antymaterialnych zwróconych szczytami do wnętrza, centrum prostopadłościanu równobocznego oraz 6 zewnętrznych materialnych – podstawami ich są kwadraty budujące prostopadłościan. Pojedyncza piramida zbudowana jest z 12 cząstek energii nieupostaciowanej, cała forma – ze 144 cząstek energetycznych.
Cząstki energetyczne ułożone są następująco : 4 w okolicy szczytu piramidy , 4 na krawędziach skośnych i 4 w rogach podstawy
kwadratu.
Cząstka piramidowa jest formą samodzielnej , żywej całości.
Współtworzy komórki , narządy ciała.

4.Kolor Zielony - (-)16 drg/sek,czakram: mózg – dotyk ,planeta Wenus , prawo : Odbicia („Nie czyń drugiemu co tobie niemiło”).
Kształt – stożkowy , składa się z 12 cząstek energii nieupostaciowanej. Pojedyńczy stożek zbudowany jest w ten sposób, że jego podstawę tworzy 9 cząstek położonych w jednej płaszczyźnie oraz w pobliżu szczytu , 3 pozostałe ułożone są w jednej płaszczyźnie.
Formą pracującą jest podwójny stożek (24 cząstki) ; w materii stożki stykają się podstawami , a w antymaterii szczytami.
W czasie wykonywania pracy stożki wzajemnie się przenikają , powodując zmianę polaryzacji komórki , narządu w którym działają ; mogą rozbijać lub przesuwać pole elektromagnetyczne,
zamykając dany narząd. Stożki znajdują się w ruchu wirowym lewoskrętnym w materii (buduje materię) , prawoskrętnym w antymaterii (rozbija materie).
Funkcje tej formy energetycznej w antymaterii są odwrotne.

5.Kolor Czerwony - (+)2 drg/sek,czakram okolice Śledziony, planeta ZIEMIA. Prawo :Przyczyny i skutku. („Co posiejesz to zbierzesz”).

Kształt kulisty : składa się z 24 cząstek energii nieupostaciowanej. Stabilny szkielet tej formy tworzy 12 cząstek – 6 budujące otoczkę , 6 budujące centrum cząstki.
Pozostałe (12) cząstki energetyczne są ruchome, pomiędzy cząstkami szkieletowymi. Forma energii kulistej o zagęszczonym centrum , to cząstka działająca w antymaterii , o zagęszczonym obwodzie – w materii.
Stabilność tej formy uzyskuje się dopiero po połączeniu dwóch cząstek tej formy energetycznej – forma staje się zagęszczona i cząstki nie przemieszczają się , wykonują jedynie ruch drgający.
Forma kulista działa na poziomie tworzenia się cząstek atomu , atomów, związków chemicznych.

6.Kolor Karmin- (-)3 drg/sek,czakram: mózg – smak,planeta :Wulkan. Prawo : Umiarkowania.
Kształt i formy jak w Czerwieni.

7.Kolor Niebieski , - (+)24 drg/sek, czakram: czołowy – świadomości,
planeta Jowisz. Prawo :Pokory wobec wiedzy.

8.Kolor Błękit Paryski - (-) 21 drg/sek , czakram : mózg (węch),planeta Atlanta. Prawo: Hierarchii - „zakres prac i
obowiązków”.
Kształt i forma:
-czworościenna ; składa się z 48 cząstek energii nieupostaciowanej.
Najbardziej ruchliwa i przenikliwa forma energetyczna , ze względu na swoją budowę i szybkość.
Odwrotnie do energii 1 drg/sek – trójkątnej , przenika materię powodując rozrzedzenie jej struktury lub wprowadza w drgania i rozbija – na zasadzie zmiany wibracji danej tkanki. Rozbija struktury energetyczne na cząstki składowe.
W materii działa bryła tej formy , w antymaterii działa forma szkieletowa, na której opisana jest bryła.
Ze względu na swą przenikliwość , „:twardość” , szybkość , może również przenikać przez struktury materii i antymaterii nie powodując zmian w tych strukturach. Jest to uzależnione od stężenia form energetycznych oraz natężenia pola elektromagnetycznego; im większa siła natężenia pola elektromagnetycznego i stężenia form energetycznych , tym większa siła działania.
Zmiany powoduje działanie formy czworościennej w materii , przenikanie następuje na skutek działania wewnętrznej formy antymaterii.
Układ cząstek energii nieupostaciowanej jest następujący :
 • w centrum 8 cząstek : 4 w przestrzeniach miedzy promieniami ,
  4 na promieniach ; w szczytach : 1 cząstka centralna , 3 cząstki w przestrzeniach między krawędziami oraz 6 (po 2) na krawędziach. W jednym szczycie 10 cząstek.
Sumarycznie : szczyty buduje 40 cząstek , centrum 8 ; razem 48 cząstek.

9.Brąz,(+) 4 drg/sek,czakram : szyszynka, planeta Pluton,
prawo: Konieczność rozwoju.
10.Cytrynowa,(-) 6 drg/sek,czakram : mózg (wzrok),planeta: Uran, prawo : zgodności („Ze sobą i prawami”)
Kształt i forma :
 • buduje ją 48 cząstek energii nieupostaciowanej. Forma wypukła , lewoskrętna , działająca w materii, składa się z trzech poziomów , z których na najniższym , o największej średnicy znajduje się 20 cząstek energii nieupostaciowanej , na środkowym- 16 cząstek oraz na najwyższym – 12 cząstek.
  Forma wklęsła , prawoskrętna , działająca w antymaterii, stanowi negatyw cząstki wypukłej ; ułożenie cząstek energii nieupostaciowanej na poszczególnych poziomach jest odwrotna :
  12 – 16 -20. Forma stabilna składa się z 96 cząstek – po połączeniu dwóch form dyskowatych – materii i antymaterii ; ma na każdym poziomie zrównoważony układ cząstek – po 32 cząstki.
Cząstka energii dyskowatej może działać w pięciu postaciach :
jako pojedyncze formy materialne i antymaterialne , jako formy podwójne – 2 materialne i 2 antymaterialne oraz jako cząstka stabilna materialna + antymaterialna.
Forma materialna + antymaterialna jest formą stabilną , daje ruch pulsacyjny , wibrację tkanek. Spełnia również funkcję stabilizującą konstrukcje anatomiczne – mięśnie , wiązadła.
W tkankach podporowych , szkieletowych – wypełnia przestrzenie pomiędzy spiralną formą energii w siatce sferycznej.
Forma dyskowata wypukła i wklęsła (materia i antymateria) działa w mięśniach : w mięśniach gładkich – forma materialna , w mięśniach poprzecznie prążkowanych - forma antymaterialna.
Ze względu na możliwość pulsacji kształtu i możliwości zmiany objętości , uczestniczy w pracy mięśni – skrócenie i wydłużenie mięśnia.
Formy podwójne – 2 cząstki materialne i 2 cząstki antymaterialne – działają po ułożeniu się ku sobie częściami zawierającymi 20 cząstek energetycznych. Ustawienie odwrotne powoduje zablokowanie działania energii , objawiające się martwicą mięśnia , jego skurczem , bólem , drżeniem itp.,wyłączeniem z pracy na skutek zupełnej utraty
równowagi działania cząstek.
Ułożenie zewnętrzne tak dużej ilości składowych cząstek, pozostających w ruchu obrotowym,powoduje przeniesienie „punktu ciężkości” na zewnątrz i rozpad tej struktury z możliwością uszkodzenia tkanek materii, w których działają. Utworzenie się takich cząstek jest możliwe w przypadku zaburzeń przewodnictwa elektrycznego w nerwach i powstanie czasowe pola elektromagnetycznego, niezgodnego z wzorcem energetycznym , w tkankach w których wystąpi to zaburzenie.

11.Kolor Żółty (Złoty), częstotliwość : (+) 12 drg/sek, czakram :okolice serca, planeta : Saturn, prawo :Tolerancji.

12.Kolor : Pomarańcz, częstotliwość : (-) 8 drg/sek, czakram: mózg (słuch), planeta Neptun, prawo : Odwzorowania („Co na górze to i na dole”).
Forma : spiralna ; jest budowana przez 36 cząstek ułożonych po 12 cząstek w jednym skoku spirali. Cała spirala składa się z trzech skoków.
Forma cząstki w materii jest lewoskrętna , w antymaterii prawoskrętna. Formę stabilną budują dwie połączone cząstki , tworząc walec (72 cząstki). Wysokość spirali , średnica obwodu – mogą być różne w różnych cząstkach , toteż przy stałej częstotliwości drgań, siła działania poszczególnych cząstek jest różna.
Cząstka spiralna jest wbudowana w układy :
1) podporowe ciała,sztywne – np. kość , chrząstka , nadaje im sprężystość,
 1. dynamiczne ,będąca w stałym ruchu – np. mięśnie ; tu tworzy siatkę przestrzenną ruchomą wraz z energią dyskowatą ;
 2. struktury podporowe narządów – np. tkankę łączną stanowiącą zrąb narządu ; w czynnym działaniu pracuje wraz z formą dyskowatą.
Cząstki budujące tę formę energetyczną mogą przemieszczać się na inne „skoki” spirali, powodując niesymetryczne rozmieszczenie cząstek nieupostaciowanych oraz „spolaryzowanie” cząstki. To powoduje większą ruchliwość i sprężystość tej formy. Forma energetyczna lewoskrętna nadaje tkankom większą zwartość , forma prawoskrętna – większe rozrzedzenie narządów. Forma stabilna , złożona z 2 cząstek energetycznych – materialnych i antymatrialnych – tworzy się :
1)w tkankach martwych , przed rozłożeniem tkanek a następnie siebie na cząstki podstawowe,
2)przejściowo w momentach relaksacji , odpoczynku.
Ta forma bierze również czynny udział w procesie regeneracji tkanek – buduje strukturę przestrzenną tworząc przewody
energetyczne, ich ściany , na całym obszarze odtwarzającego się
narządu.
Na tej konstrukcji inne formy energetyczne tworzą część eteryczną a następnie materialną ciał.
Ze smutkiem należy stwierdzić,że temat poruszany w tym artykule jest już prawie historią. Ciekawą zapewne , lecz historią.
Czas” , którego się tak boimy zaczyna nam również „zanikać”.
Procesy w które szybko wchodzimy ,wymagają innej wiedzy w stosunku do nowych zjawisk i naszych reakcji. Stoją przed nami procesy , które sami dla siebie tworzymy. Już nie jako obserwatorzy i wierni swym bogom ,ale twórców jakimi byliśmy wiekami ale o tym zapomnieliśmy. Odtwarzanie wspólnych procesów – to nowe wyzwanie dla wszystkich. Nie dziwmy się , że nasze zakodowane treści będą „walczyły” o swoje dogmaty, ale to jest już bez znaczenia. Nasze wewnętrzne wymogi i procesy to wspólny dorobek Ludzkości i zmienia procesy i tworzy nowe „Życie'” dla Istot ludzkich.
Nie jest nowym procesem ,ale w gąszczu wielu teorii – zapomnianych przez ludzkość , jako kolejny rozdział naszych wspólnych procesów.
Można sobie pomagać budową Klucza aby „wyczytać – odczytać” następne procesy rozwoju Człowieka jaki Całościowej Istoty na wzór i podobieństwa budowy Wszechświata !

Edward
c.d.n

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz