wtorek

DRUGIE ŻYCIE _cz.8    8. KONTAKTY I WSPÓŁPRACA !!
    VIII / 13
Temat zarazem prosty ale i skomplikowany naszymi teoriami.
Teorie , których zadaniem było m.in.:
-utwierdzić,że jesteśmy przez kogoś stworzeni,
-nasze ziemskie życie jest prymitywne i zacofane intelektualnie,
-wprowadzone teorie i dogmaty dokonały największych spustoszeń intelektualnych w rozumieniu siebie i Całości Istnienia.
Opanowanie lęku nie jest w naszej „budowie” naturalne , jak twierdzą niektórzy naukowcy. Nie bardzo sobie uświadamiamy,że wiekowe utrwalanie lęku , np. przed karami boskimi ,dokonały prawie trwałego uszkodzenia naszej psychiki.
Utrwalaczem zakodowanego lęku są wszelkiego rodzaju obchody świąteczne, ckliwe,z pozoru wesołe (sztucznie)uroczystości naszych „zbawiaczy” - różnego typu niebiańskich świętych itp.
Innym bardzo skutecznym utrwalaczem lęku i „przynależności” do grupy wyznaniowej – jest chrzest. Uroczystość informująca o „przybyciu” następnego członka grupy wyznaniowej.
Zupełnie nie bierze się pod uwagę przeżycia i ogromny szok psychiczny noworodka, który w spokoju i uczuciu bezpieczeństwa ,zmuszony jest do przyjęcia zimnej wody ,co doprowadza do szoku psychicznego . Brutalnie zostaje przerwana więź z rodzicami i ludźmi. Od tego momentu zakodowano w małym obywatelu informację ,że nie może być bezpieczny w gronie ludzi a jedynie może ufać przedstawicielowi boskiemu – kapłanowi , religii.
Podałem jedynie jeden z chytrych manipulacji religijnych, które wiążą prawie na stałe z zakodowanymi dogmatami.
I jak tu zrozumieć człowieka , który rozrywa się ładunkami wybuchowymi , bo tak nakazuje jego religia?

Czy możemy sądzić ,że na innych planetach , w innych cywilizacjach jest inaczej ? Lepiej ? Z większą swobodą i wyborem wierzeń ?
Niestety nie !
W większości kosmicznych dogmatów nie istnieje coś co u nas nazywa się wolna wolą. Precyzyjnie : prawo wyboru !
Większość istot jest na „etapie”żywych biologicznie form , wykonujące ściśle zaprogramowane „zadanie”.
Dla ziemian jest to ogromne zaskoczenie, bo w większości formy ludzkie nie posiadają tak rozwiniętych reakcji emocjonalnych.
Uśmiech nie jest zbyt częstym zjawiskiem na ich twarzach.
To należy zrozumieć , do tego potrzebna jest wiedza o poszczególnych rasach czy cywilizacjach. A kto to ma zrobić ?
Innym problemem jest rozróżnianie form w zakresie : rozwoju cywilizacyjnego. Formy , które często widzimy w szeregu informacjach , przedstawianych jako małe „chuderlawe” postacie
nie są „istotami rozumnymi” a jedynie biorobotami - formami biologicznymi. Wykonują ściśle określone programem zadania. Zawsze są pod kontrolą swego instruktora lub „kierowcy”.
I jak tu rozpoznać , z kim mamy do czynienia ?
Trudne ? I tak i nie.
Trudne z braku wiedzy,ale nie przeszkadza nam poznanie wszelkich „metod”, które umożliwiają rozróżnianie form.
Z formą sztucznie biologicznie – sobie nie porozmawiamy, bo wydawać będzie dźwięki podobne do bełkotu lub kwilenia.
Ale zapominamy ,ze taki delikwent jest pod stałą kontrolą „operatora” i na fali nośnej tego tworu można uzyskać połączenie z operatorem jedynie myślowo. Myśl – myśl.
Nie ma bowiem żadnych przeszkód z nawiązaniem łączności z operatorem , o zadaniach , które wykonuje biorobot. Często można uzyskać od nich informacje i materiały badawcze , np.o stanie biologicznym roślin, gleby czy zwierząt. Te informacje służą często do „naprawy” uszkodzonych łańcuchów „pokarmowych” w naszej przyrodzie.

Czy z miłości i bezkrytycznie wykonują swoją pracę dla naszego
dobra ? Było by to zbyt wspaniałe.
Ale tak nie jest.
Zagrożenia i uszkodzenia form na naszej planecie , stanowią również zagrożenia i dla całości np. układu czy Galaktyki.
Często bez naszej wiedzy „łatają” nam różne dziury uszkodzone przez teorie i dogmaty naszych ziemskich bogów.
Przykład :niedawny wybuch elektrowni jądrowej w Japonii po przejściu tsunami. Nad okolicami elektrowni ukazywały się często małe pojazdy , które jak się okazało neutralizowały silne promieniowanie wyciekające z terenu awarii. Liczne pomiary wykazały ,ze ogromna ilość energii promieniotwórczej przestało istnieć. Przypadek ?
Pomoc dla Ziemi to jedno a neutralizacja promieniowania to drugie. Przecież wiedzą ,ze konieczne będzie ich pobyt na Ziemi, ale nie pragną przebywać na terenach skażonych.
To przygotowanie jest potrzebne dla „pobytu” innych cywilizacji na naszej skołowanej i cierpiącej Matki Ziemi.
To niby wszystko wiemy ,ale nasza stagnacja jest obecnie przerażająca. Co się stało z Ludźmi ?
Jeśli uważamy,ze tylko u nas na Ziemi są wyjątkowe zachowania istot „rozumnych” , to jesteśmy w wielkim błędzie.
W latach 80-tych ziemianie mieli sposobność zapoznania z wieloma rasami , kształtami form oraz ich „typowymi” reakcjami.
Co wyróżnia ziemian od innych ras ?– to przede wszystkim możliwość stosowania prawa wyboru , a wraz z tym prawem -samodzielność !
Prawo wyboru ,religie określiły to wolną wolą daną z łaski od stwórcy..
To ponownie prawda : stwórca to symbol Klucza, wg którego wszystko zostało powołane do zaistnienia (życia).
Z obserwacji innych bytów wnioski są dość proste. Na „bazie” klucza i wzorca budowy Człowieka , każda planeta i jej mieszkańcy spełniali ścisłą realizację dla większej całości.

Poznaj siebie a poznasz Wszechświat” ,- to nie czcze gadanie czy fantazja intelektualna.
Skoro Całość powstawała „dzięki” poszczególnym planetom naszego układu Słonecznego – to zrozumiałe jest jak powinny rozwijać się poszczególne układy czy Kosmosy dla „dobra” Całości.
To nie jedynie ładna teoria, ale można znaleźć wiele informacji na ten temat zakodowanych w różnych starych księgach i starych dziejach. Trudno jest temu obecnie podołać ponieważ „istniejemy” intelektualnie zakodowani na ANALIZĘ !
Każde informacje rozpatrujemy wg własnych przyjętych teorii, które uznaliśmy za prawdziwe. Za jedynie prawdziwe.
Oczywiście zawsze powołujemy się na znane aktualnie – autorytety!
Jak widać mamy sporo problemów z samym sobą a tu jeszcze na głowę „włażą” nam kosmici.
Frywolnie należy podchodzić do kosmitów, ponieważ oni muszą z nami nawiązać kontakt, bo zanikną zupełnie jako formy i byty.
Ziemianie powinni przypominać im role jakie pełnili na swoich planetach dla dobra Układu , Systemu, Galaktyki czy Kosmosu.
Oczekują od nas tych informacji ale kto ma ich uświadomić ?
Istnieją jednostki , które uświadamiają całe rodziny kosmiczne od wielu lat.
To jednak za mało !
Nie czas jednak na tworzenie grup szkoleniowych czy zgromadzeń intelektualistów. Stare metody należy zamknąć do archiwum.
Jedyna i bardzo skuteczna „metoda” - to kontakt z SOBĄ !
Tam zbieraliśmy wiedzę wiekami i posiadamy w sobie wszelkie możliwe odpowiedzi czy podpowiedzi na zaistniałe problemy.
Nauczyciele ,guru i inne typy szkoleniowców są obecnie zupełnie bezużyteczni.
Zakodowane formy będą jeszcze jakiś czas korzystały z nawyków, ale skutki będą odwrotne do zamierzeń.


Jak poznać problemy kosmity, który prosi o wyjaśnienie , co się dzieje z naszym Słońcem , ponieważ takie zjawisko nie występuje nigdzie więcej.
Będziemy się czuli wówczas jak nieuk przywołany do tablicy.
Nawet jąkanie nic nam, ani im nie wyjaśni przyczyn.
To dopiero tragedia intelektualna. Dla nas wszystkich !
A wszystko dokonuje jednak człowiek ! Dla drugiego Człowieka i jego rozwoju !
Niby proste a jak wygląda rzeczywistość ?
Z licznych doświadczeń wielu Istnień ludzkich z Europy Środkowej wynika ,że wszystko jest do opanowania i może doprowadzić do Wspólnoty Rodzin Kosmicznych. Nic nie stoi na przeszkodzie aby wdrażać ten obopólny Kontakt.
Proszę jednak zwrócić uwagę na własny stan „myślowy”, reakcje przy czytaniu tych informacji ?.
Spokojnie zapoznawać się z treściami ,bez względu na własne reakcje. Jeśli się z tym nie zgadzamy , bez oceny pozostawić niech sobie istnieją , może przydadzą się innym. I kropka !
Można już dziś opisywać w szczegółach wyglądy poszczególnych ras , ich kształtów oraz z czego one wynikają.
Budowa Klucza i budowa Formy Ludzkiej Ziemskiej będzie bardzo pomocne. Korzystać i „czytać” informacje z tego wynikające. Wiedza jest w każdym z nas!
Nic bardziej prostego !
Ale należy „nieco”popracować nad sobą.
Jeśli nie będzie to zbyt nudne , przedstawię niektóre rasy, które mieliśmy możliwość poznać przed wielu laty. Wiele z tych ras uległy już zagładzie , ponieważ nie zostały odpowiednio przygotowane do następnych cykli rozwojowych. Podobnie czyni się i w naszym przejawie fizycznym , kiedy jakiś organ ulegnie deformacji , czy uszkodzeniu zostaje usunięty z organizmu. Takie rozumowanie „zaboli” wielu ludzi , szczególnie tych ,którzy utożsamiają się jedynie z własnym i jednorazowym ciałem.


To jednak problem indywidualny , to też problemy indywidualnego rozwoju , problem indywidualnych decyzji itp.
Nikt tego za nas nie zrobi ani nie dokona !

Edward

c.d.n

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz