niedziela

Rzeczywistości Tworzenie__________

Już mentalność taką mamy, iż tworzyć i to prawie zawsze nieświadomie zaczynamy
rzeczywistość i nie tylko tą fizyczną ...
Otaczamy się własnymi i cudzymi przekonaniami, scenografię tym samym stwarzamy ...
I nie tak ważnym jest to, na ile sami to czynimy czy też to, ile od innych przejmujemy ,
ważnym tu mechanizm / to w jaki sposób to działa ...
Tworzymy tak więc w umyśle obrazy, 
które to, następnie zaczynają kształtów materialnych nabierać ...
Poprzez nieustanne powtarzanie sobie "prawd pewnych" (w zgodzie z ego naszym) ,
które to naszą rzeczywistością się stają, tak to widzimy, tak odczuwamy ...
Rzeczywistość stworzona w ten właśnie sposób, a następnie odbierana przez ciała nasze ,
częstym powodem buntu i niezrozumienia bywa .
Zdziwieni następnie jesteśmy i pytania w rodzaju "dlaczego tak się stało, skąd to" 
sobie zadajemy ...

By zrozumienie móc odnaleźć, by ego nasze pojąć mogło mechanizm tu rządzący ,
wystarczy w sposób prosty ciało nasze wyciszyć ...
Umysł obserwować, bez oceny siebie i tego, co nas otacza ,
wsłuchać się w siebie, pozwolić emocjom odejść ...
One to bowiem  wpływ największy mają na nasz odbiór rzeczywistości ,
kierując się nimi pobłądzić możemy, 
by następnie w stan nieświadomości zewnętrznej popaść .
W mentalnym chaosie  w naszych głowach a podsycanych przez obrazy zewnętrzne ,
strach narodzić się może, obawa, która tak naprawdę powstaje z niezrozumienia .
By uniknąć tego, by siły to takiej nie miało, wystarczy nasza decyzja, 
decyzja i ciała wyciszenie .
Decyzję podejmujemy mentalnie, w umyśle tworzymy aktualnie obraz nam potrzebny ,
ciało zaś poprzez oddech, głęboki i spokojny wyciszamy .
W trakcie ćwiczenia tego, przy tzw.wydechu, myślowo ciszę i spokój - kodujemy ,
wyobraźnia pomóc może - las zobaczyć, a w nim polanę, zieleń, dużo zieleni ,,,
a na efekty czekać długo nie będziemy ...
Codzienne praktykowanie ćwiczenia tego zrozumienie siebie i świata tego przyniesie .
 
Odkrywczy tu nie będę, mówiąc iż to człowiek wydarzeń jest autorem, które to na swej drodze życia spotyka .
Warto więc może pytanie sobie samemu zadać w rodzaju :
" do czego te doświadczenia na mej drodze służyć mają, co dać, pokazać nam mają ? " .
To, co właśnie przeżywamy, w czym uczestniczymy, przypadkowe przecie nie jest ,
a zatem coś może pomijamy, czegoś nie dostrzegamy czy bagatelizujemy znaczenie ,,,
,,, by tak właśnie się nie działo, by zrozumieć siebie i świata rzeczywistość ,
    warto wsłuchać się głosu z wewnątrz płynącego .


DARek

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz