środa

„OKRES PRZEJŚCIOWY !!” Ciąg dalszy „Końca Świata” …....Szybko „umykają nam” liczne fakty czy wydarzenia , ponieważ wzrastają liczne kłopoty dnia codziennego . Zewsząd słychać :koniec świata ! „Przetrawiane” na liczne teorie i prawdy ostateczne. W kolejkach ,autobusach i w innych środkach transportu odbiera się ludzkie napięcia , smutek i zmartwienia . Nadal oczekujemy na tą tragiczna datę, tragiczne skutki naszego bytu. W licznych dyskusjach oczekujemy od naszych rządzących, wyjaśnień co do decyzji zakończenia obiecanego zakończenia świata a tym samym śmierci i ostateczny Niebyt. Napięcia rosną, obawy o swoich bliskich wzrastają i stają się już obsesyjne.
Jak w takich sytuacji mają i mogą funkcjonować grupy społeczne ?
Historia planety i naszego Polskiego Narodu ukazywały ,że lęki i obawy zawsze doprowadzały do tragedii.
Obecne procesy , stany napięć na Świecie są świadomie sterowane i odpowiednio „regulowane”., Odpowiednio wzmacniany poprzez wszelkiego rodzaju media, które „modelują” napięcia pomiędzy ludźmi , narodami – a to wszystko z woli i programu naszych „wybrańców” (z woli boskiej zresztą) rządom w osiąganiu celu swoich ugrupowań.

Tworzone” w ten sposób napięcia , wzmacniają lęki , obawy a to jest już wskazuje na stan przed agresją. Podobne zjawiska i problemy zachodzą i w indywidualnym człowieku. Myśli ludzkie ukierunkowuje się na przyczyny , które niby powstają poza naszą planetą. Podobno wszystkiemu winni są kosmici , którzy w ciałach ziemskich przebywają. Dawniej o zmianach pogodowych , np. obwiniało się sputniki , które zakłócają pogodę.
Coraz częściej straszy się nas innymi cywilizacjami kosmicznymi najazdami , różnymi interwencjami zakłócającymi nasz ziemski rytm.
Biedni reptilianie i inne gady w ludzkiej postaci oskarżani są o wszelkie zło i nasze codzienne kłopoty. Swoje wady i często prostą głupotę – nie widzimy .
Szukamy prawdy przez wielkie „P” przekrzykujemy się w licznych teoriach , podpierając się zawsze autorytetami. Autorytety stały się w materii naszymi świętymi. Nie chcemy widzieć ,ze coraz liczniejsze teorie i dogmaty mają się tak do codziennej rzeczywistości : ”jak pięść do nosa:.
Kłania się nam ponownie budowa Klucza , jego prostych mechanizmów .a tym samym i reakcjom naszych form.
Gubią nam się różnice w identyfikacji ze swoim „sumieniem” , wiarą , teorią czy dogmatami. Widzimy jedynie swoja „prawdę” przez założone okulary , które nieświadomie daliśmy sobie założyć na oczy.

Biorąc pod uwagę budowę klucza a więc i budowę magnetyczną form , łatwo można zauważyć,że istnienie przejawiać się powinno w stałej równowadze.
Nieświadomość działania tego prostego mechanizmu , zmusza nasze zakodowane ciała do ściśle określonej (w zapisie kodu) reakcji i zachowania. Jak ślepiec „poruszamy” się ściśle ,ale i nieświadomie pomiędzy : ZA albo Przeciw ! Nie zauważamy,ze pomiędzy plusem (za) a minusem (przeciw) jest stan nazywany neutralnym , obojętnym, zerowym. W rzeczywistości człowiek świadomy przejawia swoje „działanie” w ciszy , spokoju – inaczej neutralnym. A jak tu być neutralnym , kiedy tyle dzieje się zła ? Tylko pojęcie „zła” różnie interpretujemy i zgodnie z (zapisami w podświadomości) tym odpowiednio reagujemy.
Jakie z tego tytułu ponosimy skutki , razem czy osobno jasno i dobitnie przedstawił w swoim obrazie Michał Anioł w scenie „Sądu Ostatecznego” w Kaplicy Sykstyńskiej w Rzymie.
Proponuję ze spokojem przyglądać się całości i „odczuwać” to co autor przedstawiał w swoim dziele. Proponuję przeczytać art.”Tajemnice Kaplicy Sykstyńskiej”...
W każdym kadrze „malunku – scenie” zawarte są proste informacje o ludziach ,ich zachowaniach w różnych sytuacjach życiowych czy tragediach. Podobne zachowania ludzi obserwujemy przecież i dziś a zatem wszelkie informacje tam zawarte są nadal aktualne.
Proponuję przyjrzeć się środkowej części ,(scenie) obrazu.

W starym (trwającym jeszcze ) procesie pojawiają się Nowi Ludzie :
Kobieta i mężczyzna i wkraczają „dziarsko” w stare procesy tworząc Nową Wspólnotę Ludzką. Brak tu istnienia boga , który rzekomo z żebra Adama wystrugał figurę Ewy.
Obraz informuje ,że Zgodnie z Kluczem – wszelkie przejawy materialne , stają się równocześnie budulcem , tworzywem Nowego.
Nie widać tzw. końca świata. Proces możemy określić jako PRZEMIANĘ a nie końcem. (o tym procesie mamy wzmiankę w Nowym Testamencie - :”Przemienienie Pańskie” !).
PRZEMIANA , PRZEMIENIENIE !
Jak i co podlega temu procesowi ?
WSZYSTKO temu podlega co do tej pory dzieliliśmy na różne teoretyczne przeciwności.
                                        Podobieństwo KLUCZA w Symbolach !!

                                                           „Podział w całości !”
 

Wiele „rozproszonych” informacji zawarte w różnych teoriach dawały (przy stosowaniu syntezy) możliwości indywidualnego badania , doświadczeń i wniosków.
Stosowanie” syntezy dawały indywidualne możliwości rozpatrywania treści zawartych w księgach, symbolach , znakach „tajemnych” różnych zakonów czy grup „wtajemniczonych”itp.


Wiedza o budowie Klucza daje zawsze możliwe do przewidzenia skutki , kiedy uruchamia się ściśle określone „ramię” dźwigni a tym samym „otrzymujemy” skutki .
Wiedza o Kluczu jest znana od początków istnienia człowieka na Ziemi. Rozpoznawanie budowy i funkcji Klucza daje każdemu człowiekowi świadome poruszanie się w gąszczu codziennych zjawisk i różnych reakcji ludzkich.
Ale nie o kluczu ma być ten artykuł .
Opanowując lęk , bez względu na okoliczności powinno nas zmobilizować do opanowania myśli i reakcji związane z zaistniałymi zjawiskami. Wszelkie reakcje nazywam zjawiskiem, ponieważ powstają wg klucza i Praw Uniwersalnych.

           „Przekazywanie Wiedzy zgodnie z zasadą Klucza !

Przesłanie” sygnału , symbolu z Kosmosu jako przypomnienie Ziemianom o podstawie życia , nie tylko biologicznego itp.”
Ilu ludzi się nad tym zastanawia ?


 To jeden z licznych kręgów w zbożu wykonane przez przedstawicieli z Kosmosu. Przypominają nam naszą „niegdyś” wiedzę o budowie Człowieka i Wszechświata !
7 poziomów, częstotliwości, przestrzeni zwarte z 5 poziomami antymaterialnymi. Całość i w detalach to informacje ,że wszystko jest ze sobą zwarte. To wzór i podobieństwo pozostałych elementów w Całości.


Każdy najdrobniejszy element posiada centrum energetyczne dyspozycyjne w procesie poznawania i tworzenia.
W przekroju mamy 3 poziomy połączone ze sobą w pionie i poziomie.

Piramida – to 1/6 sześcianu foremnego. Każdy element o 12 poziomach, przestrzeniach. Każdy poziom inne zjawiska i skutki.
Klucz umożliwia swobodne „otwieranie” tajemnic z poziomów, przestrzeni itp. Symbol , znak przyjął się jako Uniwersalny Klucz.
Szereg postaci w rycinach Egipskich określane przez badaczy jako bogowie , nauczyciele, którzy wiedzę przekazywali zgodnie z zasadą klucza. Wiedza wówczas obejmuje 3 zasady równocześnie.

Trzy zasady : 1. trójkąt -symbol form geometrycznych ,
2.krzyż - symbol Myśli ,
3.symbol materii - prawa ,
4.symbol – informacja o Istocie , która świadomie reprezentuje i uczy budowy Całości. Podobną laskę „nosi” papież jako pasterz swoich owiec a nie symbolu nauczyciela i wiedzy całościowej
.

       Równoczesny , równoległy rozwój w materii i antymaterii.
                                Symbol i współpraca dwóch przestrzeni.
Bogowie siedzą na sześcianach i dwóch półkulach.
Środkowa część – rozwój indywidualny Istoty Ludzkiej,który toczy przed sobą wiedzę i możliwości przekazywania następnym pokoleniom.
Za sobą „ciągnie” widzę nabytą w poprzednich procesach.
W końcowej fazie rozwoju dociera do „Słońca” światła , które zawiera w sobie wszelki „nauki” , dorobek wszystkich ludzi.
Ptak , sokół – symbol myśli ludzkiej ,który dociera do celu szybko i celnie jak sokół.
Więcej o szczegółach w innych artykułach.                              http://youtu.be/M9iFl0gpnC0
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz