czwartek

„OBECNE PRZEMIANY !! „ _1
WSTĘPPiotr, zwykły rybak, zdołał sięgnąć do tajemnic Życia :
Nieba i Ziemi. Klucze (złoty – materia, srebrny – antymateria, energie ,tworzywo) są więc w posiadaniu Wiedzy
Człowieka”. Krzyż na kluczu – oznacza równowagę i współpracę .


Gwoli przypomnienia - symbole :
koło – kula , przestrzeń , sfera,
kwadrat – bok sześcianu foremnego, podstawy 6 piramid, symbol możliwości budowania w górę, w pionie i poziomie – krzyż równoramienny.
Kula, przestrzeń zawiera energie zawarte w tworzywie.
Kula podzielona informuje, że wszelkie formy podlegają „budowie magnetycznej” a więc posiadają polaryzacje : dodatnia i ujemną.
Obie polaryzacje przedstawiane są jako postacie Adama i Ewy w materii oraz Ewy i Adama w antymaterii (świat równoległy)
Tworzywo – to kształt i forma geometryczna (fraktale), podstawowy budulec podlegający 12 prawom Uniwersalnym.
Kwadrat – program wg którego powstają formy, zawarty w najmniejszej cząsteczce. Wszystko poznaje i doświadcza nasza forma zewnętrzna (fizyczna). Wnioski gromadzi w spójnej Świadomości.
Więcej detali w różnych artykułach.
Myśl Ludzka przejawia się więc w symbolach podstawowych :
Koło wpisane w kwadrat. Te dwa symbole stanowią informacje o tworzeniu i możliwości doświadczeń w tworzeniu.NOWA FAZA ISTNIENIA WSZECHŚWIATA !
Wchodzimy w nową Fazę Istnienia Wszechświata.
Brak jednak nowych określeń do nowych zjawisk, nowego działania biorąc pod uwagę, że korzystamy obecnie z sumy wiedzy „zebranej” przez wszystkie Istoty Ludzkie.
To równocześnie świadome, wspólne tworzenie wg aktualnych potrzeb. Ten proces możemy określić jako nowe doświadczenia naszych przejawów w dziele świadomego tworzenia.
Wynika z tego, że zawsze byliśmy stwórcami i twórcami a w szeregu doświadczeń nieświadomie powodowaliśmy różne skutki, nie zawsze wg programu. Program ustalaliśmy przecież wspólnie jeszcze przed wejściem w formę.
Przestrzeń, którą aktualnie poznajemy, jest przestrzenią w której zapadają wszelkie decyzje dotyczące form. Intelekt sprawny w doświadczeniach materialnych jest nadal potrzebny ale bez zapisów, które kiedyś uznaliśmy (nasza świadomość zewnętrzna) za prawdę a podpieraliśmy się autorytetami. Nie zdawaliśmy sobie sprawy, że wszelkie przypadki, konflikty zawsze wynikały z braku wiedzy. Opieraliśmy się na autorytetach jako świętych , nawiedzonych i powołanych przez siły wyższe dla naszego zbawienia itp. Zaufanie do autorytetów powodowało, że nie sprawdzaliśmy treści przez nich głoszonych.

Nasze zaufanie dawało możliwości tworzenia nowej grupy społecznej, wydzielonej z całości i uznawanej za wybranych. Stworzyło kastę, hierarchię różnej barwy i maści panów, nauczycieli, guru itp.
W ten prosty (wg klucza) sposób staliśmy się podległymi, podporządkowani sztucznym formom, grupom społecznym. Przez wieki utrwalane, stały się naszym „naturalnym” schematem życia i bycia. Niewolnictwo stało się normą !
Całość społeczeństwa podzielono pomiędzy sobą a wspólnota pieniądza stała się więzią, łańcuchem, którego rozerwać nie można. Każdy ruch wewnątrz jednej z grup staje się zagrożeniem dla pozostałych a więc zmusza do walki o swoje racje, dobra czy zamierzenia. Stosowanie zasad klucza jest praktykowane wszędzie i przez wszystkich. Różnica polega jedynie na tym, że jedni (nieliczni) znają jego działanie a inni wierzą swoim wybrańcom. To tyle o możliwościach poznawania lub ulegania zasadom klucza. Neutralność nie podlega żadnym procesom „naprawy” czegokolwiek lub kogokolwiek.
A chcemy ratować świat, siebie i pouczać innych .
Stajemy się wówczas nowymi nauczycielami i bogami. „Maleńkimi” ale jednak !
Nowa przestrzeń, w której zawierają się nasze wspólne

doświadczenia i wiedza stają się historią.
Wspólnie uzyskane wnioski dają nam możliwość unikania pomyłek w przejawach .
Przejawów przecież nie opuszczamy.
Z naszych narzędzi ”pracy” pozostaje tylko Intelekt. Jedynie jako środek pomocniczy w pierwszych fazach naszego pobytu i tworzenia w poznawanej przestrzeni.
Aby intelekt stał się naszym sprzymierzeńcem konieczne jest
usunięcie zapisów energetycznych z podświadomości.
Intelekt szukał lub zapisywał wszelkie nowe informacje i „podawał” na ekran naszej świadomości .
Powoli i stopniowo uznaliśmy intelekt za siebie samego i powiększaliśmy zapisy jako dowód na naszą inteligencję. Stworzono nawet „poziomy” (iloraz) inteligencji itp. bzdury.
Tak stworzone sztuczne mechanizmy „odciągają nas” od Siebie i zmuszają do gromadzenia jeszcze większych zasobów zapisanych treści.
Doświadczenia, zjawiska, które już dają nam sygnał, że dokonuje się coś innego ale obejmuje nasze pojedyncze formy . Rozpatrujemy te zjawiska jeszcze wg starych teorii i dogmatów. Coraz nowsze i liczne zjawiska obejmuje coraz więcej jednostek ludzkich .
Doprowadza nas tym samym do początków zaistnienia form i możliwości ciał ludzkich.
Coraz częściej widzimy i słyszymy o zdolnościach jasnowidzenia, jasnosłyszenia, przewidywania wydarzeń, przetwarzania liczb i cyfr z szybkością dużo większą niż komputer, powołanie w swojej przestrzeni materialnej zjawiska i działania prądu (linki pod konie tekstu).
Coraz liczniejsze możliwości „podglądania” życia na innych planetach. O kontaktach między istotami - myśl – myśl.
To, co się dzieje u nas na Ziemi, dzieje się również i w całym Wszechświecie. Powracają początki naszej Ziemskiej działalności w „zespole” planet naszego Układu Słonecznego.
To powrót do klas pierwszych nauk naszego przejawu – ciała. To, co zbędne w nowej przestrzeni, będzie zanikało w trakcie wspólnego działania w tworzeniu wg potrzeb.
Klucz zgodnie z zawartym programem informuje nas, że Myśli naszej formy przenoszą się w wyższe częstotliwości energetyczne. Wszystko jest po to, aby „zamknąć” pojęcie , „zrozumienie całości” i swój indywidualny w nim udział.
Do rozpoznania budowy Całości dochodzimy do początków naszego uczestnictwa w budowie coraz to większych obszarów Uniwersum.
Konieczne zatem jest poznanie braci i sióstr biorących udział w tym procesie.
Podróże w różne zakątki Kosmosu będą tak naturalne, jak dziś nasze pobyty w innych krajach.
Obserwując zbliżające się możliwości można stwierdzić, że to jest powrót do raju, powrót do rodzinnego domu.
O tych procesach informuje nas wiele różnych starych ksiąg, przypowieści, proroctw.
Nie zwracaliśmy jednak na nie większej uwagi, ponieważ materia wciągała nasze ciała w różnego rodzaju rozgrywki.
To by było na tyle w bardzo dużym uproszczeniu.
Edward - 12.03.13

Pomocne linki :


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz