poniedziałek

OBRAZ NUMER 20      Zdekodowana informacja zawarta w kręgu pszenicy w miejscowości Cheesefoot  głowy / Hampshire z dnia 25 lipca 2016 r.

     Diagram przedstawia kulę – koło ciemne. W środku znajdują się elementy białe , które się na siebie nakładają ! Są identyczne a więc się do siebie dopasowują i nakładają ale równocześnie tworzą z sobą ruch pośrodku tego koła.
   Elementów jest sześć a więc sześć działających na siebie energii.
W samym środku znajduje się ciemna przestrzeń w której znajduje się sześć bocznych stykających  ze sobą ścian i jest zamknięta ścianą górną i dolną.

Reasumując , zatem tych ścian jest osiem !
W obrazie tym zawarty jest program , który informuje ,że elementy wewnętrzne białe zachodzą na siebie i oddziaływują na przestrzeń w środku tego koła.
    Jest to informacja  ukazująca  zamykanie się Starej Przestrzeni przez działanie Nowych Energii Nowego Programu.
Te energie zacieśniają się i pochłaniają stary proces ale równocześnie działają do środka i od środka , rozszerzając się i kurcząc.
    Tym samym pochłaniają stary program i równocześnie  same się powiększają. Zjawisko to jest bardzo podobne do pracy migawki w aparacie fotograficznym !

Zdekodowano : 07.08.2016 r
„W/k”

P.s.

Do pełnego odczytania piktogramów należałoby „rozwijać widzenie przestrzenne” (3D) nazywane również widzeniem abstrakcyjnym, wieloprzestrzennym. Obecnie zaczynają się te predyspozycje, zjawiska rozwijać u jednostek Ludzkich. 
Porównywanie obecnych znaków w piktogramach do starych, znanych interpretacji grafik, symboli jest niewłaściwe, mylne. O tym „malował” Michał Anioł w obrazie Sądu Ostatecznego, gdzie gestem ręki wskazywał, że nic ze starego kończącego się procesu nie można zabrać do Nowej Przestrzeni !.