czwartek

OBRAZ NUMER 21     
 Zdekodowana informacja zawarta w kregu pszenicy w miejscowości : Linha Ronda w Brazylii  z dnia 07 października 2015.
           Informacja z Kosmosu o zachodzących zmianach w naszym Układzie Słonecznym , która  zawiadamia nas ,że zachodzi już proces tzw.”wyrównywania różnic” pomiędzy energiami „żeńskimi i męskimi na Ziemi”. Oznacza to również ,że jest neutralizowana dominacja pierwiastka materialnego na Ziemi i w Układzie.

Na początku dziejów naszej planety , gdy przechodziła ze stanu energetycznego w materialny – jednen ze zmysłów – zmysł
równowagi , został „przesyniety ze strefy żeńskiej do strefy męskiej” by mogła się szybciej materializować Ziemia i Istoty ją zamieszkujące.
   To przesuniecie sprawiło rozdzielenie tych dwu stref , bo tylko wtedy możliwe było stworzenie dominacji materii nad energią i zmiana roli  równowagi  w ocenę , nietolerancję – wyeliminowanie energii i jej znaczenie.
   W konsekwencji powstała szansa na tworzenie : konfliktu , walki , intryg i gier – jako elementów wzmacniajacych materię i jej dominujace znaczenie w dziejach planety !

Uzupełnienia i przebieg  procesów po 07.10.2015 r :
       obraz zawiera dwie oddzielne kule , kręgi , które na siebie nachodzą.
       Po lewej stronie na obreczy poruszają się cztery czarne kule.
W środkowej części po między dwoma kręgami znajduje się czarna duża kula.
Program zawarty w tych obrazach informuje ,że po połączeniu się przestrzeni materialnej z antymaterialną w ich środku powstanie przestrzeń , coś w rodzaju „trzeciego oka”, to otwarcie nadzmysłów, ujawnienia – ukazania wiedzy , która była wieki ukrywana.
   Wiedza ta będzie odzwierciedlać wiedzę materialną i antymaterialną
dostepną dla wszystkich jednostek Świadomych.
Kula czarna w środku zasysa całą wiedzę z przestrzeni białej połączonych obszarów materii i antymaterii.
Na obreczy lewej poruszają się cztery kule czarne i kierują się w przestrzeń prawej obręczy.
   Są to cztery formy realizacyjne , które po wejsciu w obszar prawej obręczy ,bedą mogły korzystać z wiedzy antymaterialnej.
Przy połaczeniu wiedzy z materii i antymaterii będą mogły rozpocząć proces końcowy , tak dla materii jak i antymaterii.
Moment wejścia pierwszej kuli z tych czterech w przestrzeń prawej obreczy zamanifestuje się tym , że pokazane zostaną sposoby


oddziaływania programów materii i antymaterii na ludzi , rosliny, zwierzeta , Ziemię i Kosmos.
   Będzie to czytelne dla wszystkich i nie będzie można tego zatuszować , czy ukryć.
Druga kula uruchomi zapisy jakie były na początku procesu i to zostanie również ujawnione.
Trzecia kula otworzy portale i zmieni wibracje co spowoduje ujawnienie się przed ludźmi  wszystkich innych Ras i tego także się nie da zatrzymać lub zatuszować.
Czwarta kula spowoduje uruchomianie programów przemiany dla wszystkich form , które uzyskały limit do przetrwania a równocześnie
doprowadzi do zagłady (anihilacji) tych , którzy tego limitu nie uzyskali.
    Proces ten będzie trwał  do momentu , aż  te cztery kule nie opuszczą środkowej przestrzeni i na powrót wejdą na lewą obręcz.
Wówczas obydwie przestrzenie nałożą się na siebie i zostaną zassane przez środkową kulę i ta całą „masa energii” zostanie przekazana na Nowy Proces.
Ponownie zdekodował : 09.08.2016 r :
„W/k”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz