niedziela

OBRAZ NUMER 25

Wyświetlanie Screenshot_8.jpg 

      Zdekodowana informacja zawarta w kręgu zbożowym w Sparsholt Hampshire
    Informacja do Ras Kosmicznych zamieszkujacych planetę Ziemia.
W tym środkowym przekazie jest informacja dla trzech grup (kast) kosmitów współpracujących z rządami różnych państw.
W dużym kole widać twarz kosmity zamkniętą w promieniach, w 3-ch obręczach od podstawy szyi do czubka głowy, a po prawej stronie głowy jest wpisany przekaz, coś w rodzaju zapisu komputera i to wszystko jest zamknięte w kole, kuli.
Ten szyfr, przekaz komputerowy ma zawartą treść dla tych trzech kast kosmitów.
Mówi on, że muszą zaprzestać współpracy z rządami, gdyż proces na Ziemi zaczyna się kończyć. Jeśli nie zrezygnują z dalszej pracy dla rządów, to doprowadzi ich do rozliczenia, nie przed jakimś sądem lecz będą rozliczani ze swojej działalności przed samymi sobą. Rozpatrywane będzie czy działali zgodnie z programem, czy nie
złamali praw. Każdy na swoim stanowisku i w swojej kaście będzie rozliczony energetycznie.
Są trzy kasty;
I kasta od głowy czyli ci co decydowali o działaniach na rzecz rządów.
II Kasta od szyi – to są ci, którzy dysponowali technologią i techniką, też w ramach działań dla rządów.
III trzecia kasta – to tułów, czyli wykonawcy do pracy fizycznej, posłuszni tym dwóm kastom.
Do głównego obrazka jest „dorysowany” krąg, coś w rodzaju dysku (płytki z treścią do odczytu ). Treść zawarta na tym dysku mówi, że jeśli nie odstąpią od podjętych działań przeciw ludzkości i obecnemu trwajacemu procesowi, to ich wiedza zgromadzona przez wieki, technologia i energia dzięki której , żyją zostanie zatrzymana i zacznie się cofać do momentu gdy to wszystko uzyskali, czyli spiralnie wróci to wszystko do przestrzeni, miejsca skąd zostało to im dane i tego nie będzie można już zatrzymać.
Więc muszą szybko wszystko co zrobili, a było niezgodne z programem i procesem na Ziemi – naprawić. Jeśli tego nie uczynią , wszystko będzie im odebrane, bo nie jest to ich własnością. Doprowadzi to do upadku ich cywilizacji i znikną na wieki.  Jednocześnie są zobowiązani do przekazania ludziom informacji o tym co robili, jakie mieli umowy z rządami i jakie wykonywali

zadania. To wszystko ma być upublicznione tak by każdy ziemianin mógł się o tym dowiedzieć.
Koniec informacji.
Rozkodowane 14.08.2016
Dekod: „W/k”

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz