wtorek

„ WYOBRAŹNIA ?? !! „


Do napisanie tego artykułu „zmusiło” mnie zjawisko coraz częściej pojawiające się na stronach internetowych. Ledwie zdążyłem skopiować film, a po kilku godzinach film został skasowany. Nie przez użytkownika strony ! Komu tak wielce przeszkadzają „pewne” informacje ? Cenzura to ,czy ponownie inkwizycja ?
Obie obecnie chodzą parami – ręka w rękę.
Temat o tzw. wyobraźni ,opisywany w szeregu artykułach był dość rozwiniętym w Polsce w latach 70 – 80.
Z nakazu ludzi wiecznej prawdy, badania i fakty „odkrywane”zostawały usuwane z publicznych publikacji. Nie istnieją przecież przypadki a więc z jakiegoś powodu
odbywały się te publiczne inkwizycje ?
Ale to już historia i nie ma potrzeby wracać i zasilać myślą (Myśl to Energia tworzenia) minioną przeszłość. Jak jednak rozumieć powszechnie używane określenie :
WYOBRAŹNIA ? Proponuję obejrzeć film:

http://www.youtube.com/watch?v=ufly0SPV5pI&list=FLTKy98uuqg8ZaUib9R7DIYQ&index=2

Nazwa zapewne znana każdemu człowiekowi. Niestety przez wielu ludzi różnie interpretowana. Podpieramy się często autorytetami z „dziedziny” psychiki lub psychologii. Ale i tu wielkie zakłopotanie, istnieje bowiem wiele wersji czy teorii, które często przyjmujemy jako właściwe, bo określone zostały przez „uznawane” przez nas autorytety.
Gdzie tkwi błąd, czy pułapka dla naszego zrozumienia, bo skoro widzialny świat jest możliwy do sprecyzowania a wynikają one z naszych obserwacji ,dowodów czy faktów. Wiemy dziś ,że wszystko jest ze sobą ściśle powiązane i od siebie zależne . Wszystko idealnie współgra i brak w nim miejsca na fantazje „umysłowe” czy fikcje w postaci dogmatów, teorii bez pokrycia z możliwościami poznania rzeczywistości. Fikcje , dogmaty wcześniej czy później ulegają unicestwieniu.
Mamy tak wiele teorii , i co bardziej smutne – jeszcze więcej DOGMATÓW (nie wolno ich przecież podważać a jedynie utrwalać jako wiarę prawdziwą) , a wprowadzony i zakodowany w człowieku lęk uniemożliwia „naruszenia” indywidualnego myślenia.


Lęk zmusza nas niejako do „ochrony” przyjętych prawd ,i w ten sposób zamyka się ludzi (wiernych) w stada,nad którymi zawsze czuwa pasterz. Czy naprawdę jesteśmy baranami czy owieczkami ? To nadal bardzo trudny „dylemat” dla wielu wiernych.
Musimy podjąć samodzielną decyzję : Myśleć czy wierzyć ?
Niby proste , a często słyszę,że wierny też myśli ! Bardzo to pocieszające , ale nie jest prawdziwe. Wierny stale „przetwarza” zakodowane treści ale nie wyciąga z nich wniosków.
Przecież jedno zaprzecza drugiemu.
Do znudzenia namawiam do „cofania” się i zbierania faktów o„początkach” naszego zaistnienia tu i teraz.
Szukajmy odpowiedzi o celowości naszego „pobytu” w tych a nie innych ciałach , w materii czy w światach równoległych.
Nie widzę zatem możliwości aby świadomie pomijać nasze początki „wejścia” w nasze obecne formy....
Z prochu powstałeś” ….Znamy to ..znamy...!
Proch , to odrobina materii, (cząstka) a dzięki możliwości skupiania tych cząsteczek w coraz większe elementy ,otrzymujemy formy ,które modelujemy wg istniejących potrzeb. Ten proces tworzenia formy wyglądają jak fraktale.
Więcej opisów i detali w procesie tworzenia można znaleźć w innych artykułach.
WYOBRAŹNIA !
Jeśli z uwagą przyjrzymy się różnym teoriom na ten temat , dojdziemy do tego samego wniosku co określenia : bóg , niebo -piekło i tym podobne dyrdymałki.
Powracając do podstawy budowy form , inaczej – to 3 elementy zawarte w czwartym,(forma) - dochodzimy do wniosku, że „wyobraźnia” musi się zawierać w którymś z tych trzech przestrzeni stanowiących Całość.
Powołane - stworzone” określenia – powołujemy coś na wzór uformowanego „myślokształtu”. Trwa to chwilę , po czym tworzymy następne myślokształty.
Coraz częściej określamy je jako formy geometryczne - fraktale.
Np. częstotliwość 18 drgań /sek , koloru fioletowego (piramidowa) posiada kształt piramidy o podstawie kwadratowej gdzie wysokości wynosi ½ podstawy. Tworzą więc formę sześcianu równobocznego z 6 piramidami.
Każda więc myśl posiada niepowtarzalny kształt „geometryczny”.
Proces tworzenia myślokształtów to przecież nasze popularne określenia : „ Myślenie”.
Czy aby na pewno ?
Co się dalej dzieje z tym przez nas stworzonym myślokształtem ?Bardzo pomocnym będzie porównanie tej czynności z funkcjonowaniem naszego popularnego dziś komputera. Gdzie umieszczamy zapisane teksty , czy obrazy ? Na dysku zawartym w kompie.
Zauważamy ,że każda myśl w zdaniu tekstu „składane” są z tzw. piksleli (cząsteczek , „prochu”) , jako najmniejszego elementu tworzącego obraz lub tekst. Po napisaniu tekstu , przenosimy całość do zachowania na dysku (nasza podświadomość).
Aby uzyskać ponownie tekst, uruchamiamy mechanizm,tzw. Uruchamiamy program (czyli skupienie) , wywołujemy : tytuł , hasło , który wg programu składa owe piksele w treść zapisanego wcześniej artykułu.
Ten biologiczny mechanizm to inaczej „powrót” nasz do przeszłości !
Znamy to doskonale w obsłudze i działaniu komputera. Rozpoznając jednak „działanie” naszego komputera uświadamiamy sobie ,że wszystko funkcjonuje w nas na „wzór i podobieństwo”.
Czy inaczej czynimy kiedy chcemy sobie przypomnieć np. twarz znanej osoby ?
Czynności do powołania tekstu czy twarzy jest ten sam co w komputerze.
Czy ten prosty mechanizm możemy nazwać wyobraźnią ?
Widzimy ,ze tworzymy i posiadamy możliwość Odtwarzania !
Gdzie tu mechanizm , czynności zwane wyobraźnią ? Coś tu nam nie gra !
Określając pojęcie wyobraźni , nie opieramy się na żadnych „mechanizmach” a jedynie na licznych teoriach czy tworzonych fikcjach. Utrwalaczem takich fikcji są Dogmaty !
Powstają więc stale liczne „pustosłowia” : nieba czy piekła.
Hasła te powołane zostały celowo ,aby zamknąć ludzkie myślenie w klatkach różnych fikcji.
Im większe fikcje , tym więcej świętości i coraz liczniejsze grono świętych.
Inaczej -Boskich posłanników na Ziemi.
Mamy dziś wielu kosmicznych posłanników „przebywających” w ciałach Ziemskich a ich (podobno)celem jest nasze zbawienie lub ratunek przed końcem świata.
Każde nasze „bycie”, ruch, teorie są zawsze możliwe do sprawdzenia, podobnie jak wcześniejszy napisany artykuł czy poznana nam osoba.
Pomocnym wielce będzie sobie przypomnienie o „przestrzeniach energetycznych” w których umieszczone zostało nasze ciało. Podobnie : 3 sfery zawarte w 4-ym, inaczej formie.
A kto zawiaduje naszym ciałem? A kto używa naszym elektronicznym komputerem ?
Napotykamy jednak na „kłopoty” intelektualne. Jedna część ludzkości (tzw.wierni) opowiadają się za teorią o stworzeniu boskim ,sklonowanym z żebra Adama a ciało wypełnione zostało programatorem zwane boską duszą !
Inni natomiast , którzy sięgają do bardzo starych przekazów zawartych w różnych księgach , wiedzą,że pierwotni mieszkańcy Ziemi , to „zespół”,wspólnota świadomych istot (Adam I Ewa) , którzy powołali w tym celu dla siebie formy fizyczne do badań , doświadczeń energii Myśli w materii i antymaterii , zwane dziś ciałami ,formami ludzkimi.
Warto „podumać” nad tymi dwoma „rodzajami” istnień ludzkich. Naprawdę warto.
Wyobraźnia powoli zaczyna „zanikać” z naszego słownictwa , bo znając działanie mechanizmów biologicznych dostępnych człowiekowi , służące jedynie jako instrumenty do wszelkich badań i doświadczeń.
Wszelkie więc „stworzone” przez na myśli w tej chwili (tu i teraz) – przechodzą do przestrzeni określanej jako przeszłość. Ta stworzona i „wypełniona” przez nas indywidualna przestrzeń ma możliwość dostrojenia się (rezonans) do innych przestrzeni stworzonych przez inne Istoty. Na Ziemi czy w Kosmosie. To przecież jeden wielki organizm.
Wielce pomocnym będzie „rozgryzanie” znanego powiedzenia : „Poznaj Siebie a poznasz Wszechświat Cały !
Biologicznie - w wielkim skrócie : na szczycie kręgosłupa posiadamy doskonały ale jako ,komputer biologiczny ,(czaszka) nie do podrobienia jednak sztucznie.
Czaszka połączona jest (opiera się) z kręgosłupem , naszym filarem , rdzeniem energetycznym (transformator wysokiego napięcia).
W budowie kręgosłupa „widzimy” schemat budowy cząsteczki.
To odzwierciedlenie 12 „poziomów” (podstawowych częstotliwości) w materii.
I tak 7 kręgów szyjnych to wszelkie możliwości „działania” w materii.
Dalej : posiadamy 12 kręgów piersiowych ( a więc pełną gamę częstotliwości).
Dolna część kręgosłupa – to 5 kręgów lędźwiowych zespolonych ze sobą.
Dodając wszystko do siebie , stwierdzamy ,że posiadamy 2 x po 12 kręgów.
Czyżby to jedynie „Ślepy” przypadek ta nasza budowa ? Jak coś takiego mogło powstać z meduzy czy ryby morskiej ?
Więcej szczegółów w innych artykułach z uwzględnieniem poszczególnych częstotliwości, barw (kolorów) oraz pojedyncze kształty częstotliwości (formy geometryczne).
Zamieńmy więc „wyobraźnię” na „archiwum” , gdzie zawarte są wszelkie nasze myśli , doświadczenia i zjawiska w których czynnie lub nie uczestniczyliśmy. Itp.Pierwsza przestrzeń dotyczy naszej formy i zawarte są w niej wszelkie możliwe mechanizmy poznawcze.
Druga przestrzeń to „przechowalnia, archiwum , gdzie utrwalone zostają wszelkie stworzone (przez wszystkich) myśli , obrazy, zjawiska oraz obrazy indywidualne czy zbiorowe.
Trzecia Przestrzeń to „Wspólnota” suma naszych osiągnięć wiekowych.
Istoty o polaryzacji dodatniej i ujemnej , które przez wiele wieków i form kształciła , dopuszczała nas do skrajnych często doświadczeń ,po to aby świadomość ciała wyciągała indywidualne wnioski.
Wnioski powiększają naszą przestrzeń Indywidualną i przestrzeń Wspólnej Świadomości Całości.
Te trzy przestrzenie „zamknięte” pozostają jeszcze w czwartej formie .
Jeszcze , ponieważ zanikają obecnie „stare mechanizmy” w starym procesie.
Uświadamiamy sobie ,że nie jesteśmy formą lecz również możemy się przejawiać w innej formie, które wynikają z potrzeby danej chwili.
Czekają więc na nas już nowe formy nowe przejawy. O tym w innych artykułach.
I to by było na tyle , choć „ciśnie się” wiele innych detali ale rozłożyło by się na grube tomy. Dziś nie lubimy czytać zbyt „rozwlekłych” treści.

Życzę dużo spokoju wewnętrznego i powrotu do SIEBIE !

Człowiek 


Spokoju, tego co ci potrzeba w nowym twoim i naszym życzę .

DARek 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz